Tryskání

ZAJIŠŤUJEME NA OBJEKTECH

  • všech typů, které tuto technologii
  • umožňují

ZPŮSOB PROVEDENÍ

 • tryskání vodou
 • tryskání párou
 • suché tryskání
 • kombinace vody a abraziva
 • tryskání JOS (šetrné tryskání vhodné k ošetřování historických objektů)

PRÁCE PROVÁDÍME

 • na fasádách klasických
 • na fasádách minerálních
 • na kamenných zdech a podezdívkách
 • na ocelových konstrukcích
 • na sochách a jiných skulpturách
 • na kamenných dlažbách, chodnících
 • v nádržích a bazénech
 • na lodních trupech