POVĚST

 • Individuální přístup ke každému zákazníkovi
 • Používání nejnovějších technologií a materiálů
 • Využívání poznatků z analýz realizovaných zakázek
 • Posilování osobní zodpovědnosti zaměstnanců a externích spolupracovníků

FIRMA

 • Získávání nových zákazníků je předpoklad rozvoje společnosti a příležitost šířit dobré jméno na trhu
 • Každý zaměstnanec a pracovník respektuje zavedený systém řízení
 • Silný a spokojený kolektiv pracovníků je základem systému
 • Každý pracovník má právo uplatnit své připomínky a návrhy na zlepšení a současně nese odpovědnost za svou práci a svá rozhodnutí

ZÁKAZNÍK

 • Každý zákazník je důležitý
 • Díváme se na zakázky z pohledu zákazníka a získané informace využíváme v jeho prospěch
 • Individuálním přístupem napomáháme zákazníkovi definovat jeho požadavky
 • Odborným přístupem nacházíme optimální řešení

ZAMĚSTNANCI

 • Všem pracovníkům se snažíme vytvořit prostředí, ve kterém vládne motivace k efektivnější práci
 • Rozvíjíme jejich osobnosti uplatněním vlastních nápadů
 • Klademe důraz na bezpečnost práce, pravidelně absolvujeme školení bezpečnosti práce
 • Posilujeme důvěru a pocit sounáležitosti, mimo jiné, pořádáním společných akcí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Uvědomujeme si společenskou odpovědnost za životního prostředí
 • Dodržujeme kritéria nad rámec zákonných nařízení, ke kterým se Trango dobrovolně zavázalo
 • Vyhledáváme nové, k životnímu prostředí šetrnější technologie a prosazujeme je v praxi
 • Snažíme se snižovat produkci odpadů a prevenci znečištění

DODAVATELÉ

 • Budujeme síť spolehlivých dodavatelů a vytváříme podmínky pro rozvíjení partnerských vztahů a vzájemně výhodné spolupráce
 • Své dodavatele kontrolujeme a hodnotíme. Naše výsledky jim nabízíme ke zpracování, aby je mohli uplatnit při zlepšování služeb