Tryskání

ZAJIŠŤUJEME NA OBJEKTECH

    • všech typů, které tuto technologii
    • umožňují

ZPŮSOB PROVEDENÍ

  • tryskání vodou
  • tryskání párou
  • suché tryskání
  • kombinace vody a abraziva
  • tryskání JOS (šetrné tryskání vhodné k ošetřování historických objektů)

PRÁCE PROVÁDÍME

  • na fasádách klasických
  • na fasádách minerálních
  • na kamenných zdech a podezdívkách
  • na ocelových konstrukcích
  • na sochách a jiných skulpturách
  • na kamenných dlažbách, chodnících
  • v nádržích a bazénech
  • na lodních trupech